De juiste beleggingsobjecten vinden

In deze markt is het de kunst het kaf van het koren te scheiden. Uw voordeel met IMEV als partner is dat wij met een ervaren internationaal team van deskundigen u kunnen begeleiden ter zake het zoekproces, de financiering van het vastgoed, het aankopen van de vastgoedobjecten, alsmede het regelen van de dagelijkse begeleiding van uw beleggingsobjecten.

  Zoeken beleggingsvastgoed
  Regelen financiering
  Regelen dagelijks beheer

Beleggen in Duitse beleggingspanden

Duitsland is als de motor van Europa sneller dan andere landen de economische crisis te boven gekomen. Door de stabiliteit van het land is het consumentenvertrouwen sterk gestegen en dit heeft zijn weerslag op de gehele economie.

Ook de vastgoedmarkt profiteert hiervan en heeft in de afgelopen jaren een prima ontwikkeling laten zien. Niet alleen door de invloed van buitenlandse vastgoedkopers, welke graag investeren in het stabiele land, maar ook door het vertrouwen van de Duitsers zelf.

Investeringen in goed gekozen vastgoed bieden een beter rendement dan sparen en is stabieler dan beleggen op de beurs. Door de stabiele rendementen op vastgoed en de zekerheid die dit biedt, zijn de Duitse banken graag bereid u een hypotheek te verstrekken op dit vastgoed. Daarvan kunt u als investeerder zowel privé alsook binnen een onderneming profiteren en derhalve eenvoudiger vastgoed aankopen.

  Veiliger beleggen dan op de beurs
  Goede rendementen mogelijk
  Hypotheekverstrekking tot wel 80 %

De meest stabiele mogelijkheden voor uw investeringen zijn te vinden in residentieel vastgoed (bewoond vastgoed) en in nieuw gebouwde woningprojecten. De locatie van een vastgoedobject en een realistische aankoopprijs bepalen gezamenlijk de kans op een goed rendement alsmede waardestijging.

Met de mogelijkheid van een hypotheekverstrekking tot wel 80 % van de onderliggende waarde ligt er de mogelijkheid een zeer goed rendement te kunnen behalen op uw geïnvesteerd kapitaal.

shutterstock_130646510

Onze Werkwijze:

Zoekprofiel definiëren:

Op basis van uw wensen en financiële mogelijkheden stellen wij gezamenlijk een zoekprofiel op. Hierin is opgenomen aan welke criteria de beleggingsobjecten voor u moeten voldoen.

Selectie beleggingsobjecten:

Op basis van het zoekprofiel gaan wij gericht op zoek naar hierbij passende beleggingsobjecten. Voor de selectie wordt gebruikt gemaakt van een uitgebreid netwerk van aanbieders van betreffend vastgoed, alsmede overige informatiebronnen. Wij zullen u een geselecteerd aanbod laten zien waarna u een weloverwogen keuze kunt maken.

Het aankooptraject:

Nadat u tot een keuze bent gekomen, kan er worden overgegaan tot het aankoopproces van het betreffende vastgoedobject. Ook hierbij kunnen wij u volledig begeleiden, van het onderhandelingsproces, de financiering tot en met de daadwerkelijke aankopen van het vastgoed.

Nazorg en begeleiding:

Na het aankopen van het beleggingsvastgoed dienen er diverse zaken te worden geregeld zoals de daadwerkelijke werkzaamheden inzake het verhuren van het aangekochte vastgoed.

Dit zijn zaken zoals het regelen van verzekeringen, management inzake de huurders, controle huurinkomsten en alle overige zaken verband houdende met de daadwerkelijke verhuur. Hierbij kunnen wij u in contact brengen met professionele verhuurorganisaties welke in Duitsland zeer talrijk aanwezig zijn en u deze werkzaamheden uit handen kunnen nemen zodat u hier zelf niet mee bezig behoeft te zijn.

Tevens werken wij samen met een grote Nederlandse accountantsorganisatie met specialisten inzake de Duitse fiscale wetgeving. Dit niet alleen voor de belastingaangiften welke dienen te worden verricht in Duitsland maar ook voor het optimale fiscale resultaat ter zake de Nederlandse fiscale wetgeving.

Vastgoedportefeuilles

Met enige regelmaat krijgen wij via ons Europese netwerk vastgoedportefeuilles aangeboden. Indien u belangstelling heeft voor het aankopen van vastgoedportefeuilles kunt u dit bij ons aangeven zodat we u hierover kunnen berichten indien ons deze informatie bereikt, ook kunnen wij actief op zoek gaan voor u.

Ook het eventueel gezamenlijk participeren in vastgoedportefeuilles behoort tot de mogelijkheden, we kunnen dan een bundeling maken van kapitaal, kennis en ervaring en zodoende ook de wat grotere en gediversifieerde portefeuilles aankopen.

Bij het investeren in beleggingsobjecten gaan wij globaal uit van een minimum te investeren kapitaal van EUR 100.000,- dit om enige spreiding over diverse verhuurbare eenheden mogelijk te kunnen maken.

Financiering beleggingsobjecten

Indien het financieren van beleggingsvastgoed met alleen eigen vermogen niet toereikend of gewenst is, kan het de goedkoopste keus zijn de financiering bij een Duitse bank af te sluiten.

Ter zake het verkrijgen van een hypothecaire geldlening gelden de navolgende hoofdregels:

  De bank zoekt haar waarborg primair in het beleggingsobject zelf en de daaruit te ontvangen huurinkomsten;
  Hogere financieringen zijn evt. mogelijk als belegger hypotheekvrij onroerend goed in bezit heeft;
  De bank verlangt inzage in inkomens- en vermogenspositie van de betreffende investeerder;
  Bewoond vastgoed kan tot 80% van de onderliggende waarde worden gefinancierd;
  Bedrijfsmatig beleggingsvastgoed kan tot 70-80% worden gefinancierd;
  Aflossingsvrije hypotheken worden niet verstrekt.