Missie / Visie

Missie

Op een transparante wijze en met een multidisciplinaire aanpak samenstellen van vastgoedbeleggingen waarbij een degelijk rendement te behalen valt.

Visie

Vastgoedportefeuilles met kennis en kunde gestructureerd vormen dé basis voor een stabiele belegging. De opbouw van onroerendgoedportefeuilles en de wijze van financiering zijn in hoge mate medebepalend voor het uiteindelijk te behalen resultaat.

Filosofie

IMEV is van mening dat vastgoedbeleggingen onderdeel zouden moeten zijn van iedere goed gespreide beleggingsportefeuille.